header

Participe

ParticipeParticipe zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de samenleving. In de wijk hebben wij een breed aanbod aan activiteiten en projecten voor alle inwoners, met extra aandacht voor jeugd, senioren en vrijwilligers & mantelzorgers. De activiteiten organiseren wij in of vanuit de wijkaccommodaties die wij beheren en waar ruimtes gehuurd kunnen worden. Ook kunnen mensen bij ons terecht voor allerlei diensten en voorzieningen voor in en om het huis. Zij kunnen hier een gesprek voor aanvragen en Participe ondersteunt hen bij deze diensten zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en deel kunnen nemen aan de samenleving.

 

Voor meer informatie over Participe kijk op www.participe.nu